Usluge

Vrste snimanja i usluge

2D snimci

Sve vrste 2D snimaka se automatski po snimanju postavljaju na OrtoCloud server i trenutno
su dostupni svim doktorima i pacijentima.

Retroalveolarni snimak / Retrokoronarni snimak

Retroalveolarni snimak, i dentalni radiogram, mali snimak zuba, dentalni snimak pojedinačnih zuba na kome se u zavisnosti od situacije u ustima pacijenta može videti do tri susedna zuba. Stomatolog koristi ovaj snimak da bi video patološke promene na odredjenom zubu ili kao kontrolni snimak u toku ili po završetku lečenja zuba.
Retrokoronarni snimak je takodje dentalni radiogram koji se koristi za dijagnostiku karijesa i procenu stanja parodoncijuma izmedju zuba. Na njemu se vide krunice gornjih i donjih zuba, medjuzubni prostori u bočnoj regiji i rade se kao kontrolni snimci pri periodičnim kontrolnim pregledima.

Ortopantomogram

Skraćeno nazvan ortopan, panoramski snimak je najčešće traženi snimak od strane stomatologa. To je snimak na kome se vide svi zubi, kost gornje i donje vilice, donji delovi gornjoviličnih sinusa i vilični zglobovi, tako da Vaš stomatolog može da ima kompletan uvid u stanje svih zuba i vilica. Stomatolog će najverovatnije tražiti ovaj snimak pri prvoj poseti ili pri kontrolnim pregledima obično na svake dve godine.

Lateralni cefalogram

Telerendgen ili profilni snimak koji se najčešće koristi pri postavljanju ortodontske dijagnoze i pravljenju plana terapije, ali i kao kontrolni snimak u toku i po završetku ortodontskog tretmana. Na njemu se vidi koštani profil glave i konture mekih tkiva profila lica.Na ovom snimku ortodonti rade cefalometrijska merenja (cefalometriju), a na osnovu njih i različite analize (cefalometrijske analize).

PA cefalogram

Postero-anteriorni snimak glave ili Caldwell-ova projekcija je takodje snimak koji se najčešće radi za potrebe postavljanja ortodontske dijagnoze i plana terapije kod pacijenata sa asimetrijama lica. Na ovom snimku ortodonti rade cefalometrijska merenja, a na osnovu njih i različite analize koje im pomažu u postavljanju dijagnoze i pravljenju plana terapije.

Snimak paranazalnih šupljina

Snimak sinusa ili Waters-ova projekcija na kome stomatolog ili otorinolaringolog mogu da vide sinuse povezane sa nosnom šupljinom i to gornjovilične, čeone, etmoidne i sfenoidne.

Snimak TM zglobova

Snimak temporo-mandibularnih zglobova, viličnih zglobova na kome se vide oba zgloba i to pri zatvorenim i otvorenim ustima.

Tomografije za implantologiju

Tomografije za implantologiju su dvodimenzioni preseci, trodimenzionalnog snimka vilice na kome je na tačno odredjenom mestu naručenom od strane stomatologa, izmerena vilična kost i to njena širina, visina i udaljenost od važnih anatomskih struktura da bi stomatologu omogućio sve potrebne informacije za ugradnju implanata.

3D snimanja

3D snimanja se ne postavljaju na OrtoCloud server već se zbog veličine informacije dostavljaju doktorima na CD-u ili šalju e-mailom, putem WeTransfer-a.

3D snimanja Vašem stomatologu daju najprecizniju moguću sliku izabrane regije zahvaljujući najmodernijoj tehnologiji u kojoj na osnovu informacija snimljenih u jednoj regiji stomatolog može da izabere nebrojeni broj preseka u bilo kojoj ravni i preciznije i jasnije vidi deo od interesa za postavljanje tačne dijagnoze i plana terapije.
Ovo snimanje se radi u različitim veličinama polja i to:
malo – koje obuhvata frontalni deo ili jednu stranu gornje ili donje vilice
srednje – koje obuhvata celu gornju ili donju vilicu
veliko – koje obuhvata celu gornju i donju vilicu
ekstra veliko – koje obuhvata lice, celu glavu…

Cefalometrijske analize

Cefalometrijske analize završavamo najdalje za 48 časova (najčešće u istom danu) i automatski se postavljaju na OrtoCloud server i to kao dva dokumenta:

Cefalometrija – cefalometrijski snimak sa obeleženim tačkama, ravnima, uglovima, profilom mekih tkiva i
Cefalometrijske analize – odredjeni broj unapred dogovorenih analiza.